"Elektroremont" d.o.o. Vranje remontuje kvalitetno asinhrone i sinhrone električne mašine, niskog i visokog napona, svih snaga i izvedbi.

Premotavanje i periodični servis električnih mašina na terenu (rad na licu mesta).

 

"Elektroremont" d.o.o. Vranje servisira i premotava energetske transformatore do 1000 kW i 20kW.

Rad na terenu (na licu mesta).

© 2019 d.o.o. Elektroremont Vranje.